Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Activiteiten

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiƫn
Links
Contact
This website is in the Dutch language.   
For a summary of this webpage in English, click on the Union Jack >>
 

De activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door de pastor, die fulltime in dienst is.

De lokale aanwezigheid van de pastor komt langs twee kanalen tot stand. Enerzijds worden reguliere bezoekreizen georganiseerd in overleg met de aangesloten bedrijven. Anderzijds biedt de pastor na crisissituaties zijn diensten aan op uitnodiging van deze bedrijven. Omdat SPWO bekend en gekend is in de branche, kan de pastor dan mensen van dienst zijn in het verwerken van hun persoonlijke gevoelens bijvoorbeeld van verlies of schuld en het verkennen van hun grenzen.  

De bezoekreizen door de pastor van de SPWO vormen het leeuwendeel van het uitvoerend werk. Dit is eigenlijk het visitekaartje van de SPWO. Voor deze bezoekreizen wordt het nodige voorbereid enerzijds in overleg met het bestuur en anderzijds met de personeelsfnctionarissen van de betreffende bedrijven,die in het buitenland worden bezocht.  Ook na afloop van de reizen is er het nodige af te wikkelen. Voor het bestuur wordt er een uitgebreid reisverslag gemaakt. Met inachtneming van de vertrouwelijkheid, gebaseerd op het ambtsgeheim wordt in reisverslagen in algemene termen gerapporteerd over het werk.
Deze verslagen zijn openbaar en dus ook op
>> webpagina reisverslagen te lezen. Meer specifieke bevindingen worden na elke reis doorgesproken met de desbetreffende bedrijven en personeelsfunctionarissen. 

De bezoekreizen worden door de werkers en de maatschappijen gewaardeerd en de zaken die op de reizen besproken worden zijn legio. Natuurlijk wordt er over het werk en het bedrijf gesproken, maar ook over meer persoonlijke onderwerpen. Uit de signalen die rechtstreeks uit het veld en ook van het management komen, blijkt de plaats en de functie van vaste pastor een geaccepteerde en gewaardeerde. Dat geeft het bestuur van de SPWO voldoende reden om op deze wijze in dit spoor verder te gaan, met in achtneming van eerder geformuleerde doelstellingen.

Naast de reguliere bezoekreizen wordt de pastor met enige regelmaat in geschakeld in geval van crisissituaties. Verschillende malen kon de pastor zijn diensten aanbieden nadat personeelsleden in de werksituatie overleden waren, soms door ongevallen, soms door andere oorzaken. In het verleden werd de inzet van de toenmalige pastor bij gijzeling van personeel of bij een scheepsramp op hoge prijs gesteld door de betrokken werkgever en werknemers.

Het normale bezoekwerk is de voorwaarde voor het crisiswerk. En geestelijke verzorging na een crisis verhoogt de kwaliteit van het normale werk, zo is menigmaal gebleken. 

Naast het directe pastorale werk heeft de pastor namens de SPWO zitting in de redactie van het Maritieme Kwartaalblad Diepgang en publiceert hij daarin. Diepgang is een gezamenlijke uitgave van SPWO en de Nederlandse Zeemans Centrale (NZC).
Zie
>> webpagina Diepgang.