Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Laatste Nieuws

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiƫn
Links
Contact
This website is in the Dutch language.   
For a summary of this webpage in English, click on the Union Jack >>
 

Interview waterbouwpastor
Het Nieuwsblad Transport  heeft een interview gepubliceerd met onze waterbouwpastor Stefan Francke. Het geeft een mooi beeld van zijn werkzaamheden. Lees verder >> 22.12.19

Nieuwe uitgave Diepgang on line
De vierde uitgave van de twintigste (!) jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is, dit keer in Kerstsfeer. . .  Lees verder >>
Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang. 29.11.19

Afsluiting Baggerfestival 2019 met oecumenische kerkdienst
Net als twee jaar geleden mocht baggerdominee Stefan Francke voorgaan tijdens een oecumenische kerkdienst die weer een nieuwe versie van een Baggerfestival in Sliedrecht afsloot. Dit was er sprake van een 'volle bak' in de open lucht bij hoge zomertemperaturen. Het thema dit keer was: 'Recht door zee'. De hele viering is vast gelegd en via You Tube terug te kijken.   
Lees en kijk verder >>
28.07.19


Reisverslag - Midden Oosten 
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn reis in mei/juni 2019 naar het Midden Oosten. 
Lees verder >>
28.07.19


Felicitaties
Op vrijdag 26 april werd onze secretaris Simon Hoek verrast met een koninklijke onderscheiding. Deze werd uitgereikt door Barendrechts burgemeester Jan van Belzen vanwege zijn grote verdiensten voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk, waaronder het jarenlange lidmaatschap van ons SPWO-bestuur. Wij feliciteren Simon van harte met dit welverdiende lintje en zijn bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor het maritieme pastoraat betekent!!! 28.04.19

  Klik voor vergroting

Waterbouwpastor in beeld
Van tijd tot tijd lukt het om de SPWO en de SPWO-pastor publicitair op de kaart te zetten. Recent verscheen er een artikel over het werk van  Stefan Francke in het blad Asian Maritime News, dat in de Filippijnen wordt uitgegeven. Lees verder >> 12.04.19

Baggerdominee Henry Bouwman overleden
Op 26 maart bereikte ons het droevige bericht dat oud-baggerdominee Henry Bouwman 'ons door de dood is ontnomen', zoals de rouwkaart meldde. Henry Bouwman is twaalf jaar baggerdominee geweest in de periode 1988 - 2000. Hij was de opvolger van Jabuk Koopmans en de vorganger van Toon van der Sande. Henry stond aan de wieg van het blad Diepgang, dat mede door zijn initiatief tot stand is gekomen. Het was ons bekend dat Henry ongeneeselijk ziek was. Zijn voorganger en ons bestuurslid Jabuk Koopmans heeft de laatste tijd nog contact met hem gehad.  Wij wensen zijn gezin en verdere familie Gods onmisbare troost en kracht toe.
Voor informatie over het afscheid, dat zal plaatsvinden op zaterdag 30 maart, lees verder >> 28.03.19
 

Reisverslag - India 
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn reis in februari 2019 naar India. 
Lees verder >>
28.03.19

Reisverslag - Zuid-oost Azië
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn kerstreis in november - december 2018 naar Zuid-oost Azië. 
Lees verder >>
15.01.19

Wisseling penningmeester
De penningmeester van het SPWO-bestuur Hans van der Sluijs, heeft aangekondigd dat hij wil gaan stoppen. Het SPWO-bestuur kan melden dat er een opvolger voor hem is gevonden in de persoon van Bart Dorsman. Bart heeft meer dan dertig jaar gewerkt bij de Koninklijke Boskalis in meerdere financiële mnagementfuncties. Sinds 2009 is hij werkzaam als zelfstandig consultant en interimmanager het gebied van internationale projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft daarbij een ruime internationale ervaring opgebouwd. Binnenkort wordt meer bekend over de feitelijke overdracht van het penningmeesterschap. 15.01.19

Nieuwe blog van Waterbouwpastor
Waterbouwpastor Stefan Francke is begonnen aan zijn kerstreis die hem naar de Filippijnen en Singapore voert. Ondertussen heeft hij een nieuw blog gepubliceeerd. Daarin gaat hij in in op het 'Filippijns NIeuws'. Lees verder >> 30.11.18

Themadag
De jaarlijkse themadag van de SPWO werd gehouden op vrijdag 2 november jl.in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. Dit jaar was het thema 'Zin in je werk - In gesprek met de jongere generatie'. Jongere werknemers binnen de waterbouwsector ging in op zinvragen in hun werk als: 'Waar halen ze hun inspiratie vandaan?' 'Hoe zit het met de balans tussen werk en leven?' Wat is de verwachting van de toekomst? De gesprekken daarover werden ingeleid en begeleid door Fred Omvlee, hoofd geestelijke verzorging Koniklijke Marine, mede-initiator van de TOP-2000-kerkdiensten, bekend Elvis-kenner en -vertolker. Mede dankzij de goede belangstelling is het een waardevolle themadag geworden.   10.11.18

Voorzitterswisseling
In de SPWO-bestuursvergadering die werd gehouden in het Nationaal Baggermuseum op 9 oktober 2018 heeft Joep Athmer het voorzitterschap overgedragen aan Govert van Oord. Op vrijdag 2 november zal, in aansluiting op de SPWO-themadag uitgebreid afscheid worden genomen van Joep, die sinds 1992 deel uit maakt van het SPWO-bestuur. Binnenkort zal Govert zich ook via de website presenteren als nieuwe SPWO-voorzitter. 15.10.18

Nog een bestuursmutatie
In de SPWO-bestuursvergadering van 9 oktober jl. introduceerde Remco van der Hoek, die de Koninklijke Boskalis Westminster vertegenwoordigde in het SPWO-bestuur, zijn opvolger Peter Boer. Remco krijgt binnen Boskalis een andere functie en draagt daarom zijn bestuurszetel over aan Peter, die HR-manager is bij Boskalis. Het SPWO-bestuur bedankt Remco voor zijn jarenlange bijdrage aan het werk van de SPWO en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. Peter wordt hartelijk verwelkomt in het bestuur. 15.10.18

Reisverslag - Aberdeen
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in september 2018 aan Aberdeen in Schotland. 
Lees verder >>
09.10.18

Nieuwe uitgave Diepgang on line
De derde uitgave van de negentiende jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is! Lees verder >>
Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang. 28.08.18

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de SPWO-website sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de SPWO-website verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting Vrienden Pastoraat Werkers Overzee. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Wij streven er enerzijds naar om als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor het werk van de SPWO en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het bestuur van de SPWO heeft een (voorlopige) privacyverklaring opgesteld, die op deze website wordt gepubliceerd en die binnenkort door het SPWO-bestuur definitief zal worden vastgesteld. Lees verder >>  

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@spwo.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Reisverslag - UAE en Oman
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in maart en april 2018 aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman.  Lees verder >> 10.04.18

SPWO heeft ANBI-erkenning gekregen
De Belastingdienst heeft de aanvraag die we hebben gedaan voor een ANBI-erkening positief beantwoord. De erkenning is nu al verleend, maar onder de voorwaarde dat we op één punt onze statuten moeten aanpassen. In de komende bestuursvergadering zal tot die statutenwijziging worden besloten. Het SPWO-bestuur is blij met deze erkenning, want dit betekent dat personen die de SPWO financieel willen ondersteunen door een gift, een meerjarige schenkingsovereenkomst en/of een legaat, een belangrijk fiscaal voordeel krijgen. U wordt dus van harte uitgenodigd om de SPWO te ondersteunen! 12.03.18
 

Reisverslag - Filippijnen / Indonesië
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in november en december 2017 aan de Filippijnen en Indonesië.  Lees verder >> 16.01.18