Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Laatste Nieuws

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiƫn
Links
Contact
This website is in the Dutch language.   
For a summary of this webpage in English, click on the Union Jack >>
 

Reisverslag -
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn kerstreis in november - december 2018 naar Zuid-oost Azië. 
Lees verder >>
15.01.19

Wisseling penningmeester
De penningmeester van het SPWO-bestuur Hans van der Sluijs, heeft aangekondigd dat hij wil gaan stoppen. Het SPWO-bestuur kan melden dat er een opvolger voor hem is gevonden in de persoon van Bart Dorsman. Bart heeft meer dan dertig jaar gewerkt bij de Koninklijke Boskalis in meerdere financiële mnagementfuncties. Sinds 2009 is hij werkzaam als zelfstandig consultant en interimmanager het gebied van internationale projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft daarbij een ruime internationale ervaring opgebouwd. Binnenkort wordt meer bekend over de feitelijke overdracht van het penningmeesterschap. 15.01.19

Nieuwe blog van Waterbouwpastor
Waterbouwpastor Stefan Francke is begonnen aan zijn kerstreis die hem naar de Filippijnen en Singapore voert. Ondertussen heeft hij een nieuw blog gepubliceeerd. Daarin gaat hij in in op het 'Filippijns NIeuws'. Lees verder >> 30.11.18

Themadag
De jaarlijkse themadag van de SPWO werd gehouden op vrijdag 2 november jl.in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. Dit jaar was het thema 'Zin in je werk - In gesprek met de jongere generatie'. Jongere werknemers binnen de waterbouwsector ging in op zinvragen in hun werk als: 'Waar halen ze hun inspiratie vandaan?' 'Hoe zit het met de balans tussen werk en leven?' Wat is de verwachting van de toekomst? De gesprekken daarover werden ingeleid en begeleid door Fred Omvlee, hoofd geestelijke verzorging Koniklijke Marine, mede-initiator van de TOP-2000-kerkdiensten, bekend Elvis-kenner en -vertolker. Mede dankzij de goede belangstelling is het een waardevolle themadag geworden.   10.11.18

Voorzitterswisseling
In de SPWO-bestuursvergadering die werd gehouden in het Nationaal Baggermuseum op 9 oktober 2018 heeft Joep Athmer het voorzitterschap overgedragen aan Govert van Oord. Op vrijdag 2 november zal, in aansluiting op de SPWO-themadag uitgebreid afscheid worden genomen van Joep, die sinds 1992 deel uit maakt van het SPWO-bestuur. Binnenkort zal Govert zich ook via de website presenteren als nieuwe SPWO-voorzitter. 15.10.18

Nog een bestuursmutatie
In de SPWO-bestuursvergadering van 9 oktober jl. introduceerde Remco van der Hoek, die de Koninklijke Boskalis Westminster vertegenwoordigde in het SPWO-bestuur, zijn opvolger Peter Boer. Remco krijgt binnen Boskalis een andere functie en draagt daarom zijn bestuurszetel over aan Peter, die HR-manager is bij Boskalis. Het SPWO-bestuur bedankt Remco voor zijn jarenlange bijdrage aan het werk van de SPWO en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. Peter wordt hartelijk verwelkomt in het bestuur. 15.10.18

Reisverslag - Aberdeen
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in september 2018 aan Aberdeen in Schotland. 
Lees verder >>
09.10.18

SPWO zoekt stagiair
De SPWO is op zoek naar een tweedejaars stagiar van een HBO-opleiding communicatie, die voor onze organisatie een communicatieplan maakt en hier zelf uitvoering aan geeft. De belangrijkste onderwerpen zijn: Relatiemanagement, fondsenwerving en Public Relations. De stagebegeleiding zal worden verzorgd door de waterbouwpastor en een medewerker van de Verniging van Waterbouwers. Voor meer informatie, lees verder >> 28.08.18

Nieuwe uitgave Diepgang on line
De derde uitgave van de negentiende jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is! Lees verder >>
Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang. 28.08.18

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de SPWO-website sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de SPWO-website verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting Vrienden Pastoraat Werkers Overzee. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Wij streven er enerzijds naar om als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor het werk van de SPWO en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het bestuur van de SPWO heeft een (voorlopige) privacyverklaring opgesteld, die op deze website wordt gepubliceerd en die binnenkort door het SPWO-bestuur definitief zal worden vastgesteld. Lees verder >>  

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@spwo.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Reisverslag - UAE en Oman
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in maart en april 2018 aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman.  Lees verder >> 10.04.18

SPWO heeft ANBI-erkenning gekregen
De Belastingdienst heeft de aanvraag die we hebben gedaan voor een ANBI-erkening positief beantwoord. De erkenning is nu al verleend, maar onder de voorwaarde dat we op één punt onze statuten moeten aanpassen. In de komende bestuursvergadering zal tot die statutenwijziging worden besloten. Het SPWO-bestuur is blij met deze erkenning, want dit betekent dat personen die de SPWO financieel willen ondersteunen door een gift, een meerjarige schenkingsovereenkomst en/of een legaat, een belangrijk fiscaal voordeel krijgen. U wordt dus van harte uitgenodigd om de SPWO te ondersteunen! 12.03.18
 

Nieuwe uitgave Diepgang on line
De eerste uitgave van de negentiende jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is! Lees verder >>
Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang. 12.03.18

Reisverslag - Filippijnen / Indonesië
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek in november en december 2017 aan de Filippijnen en Indonesië.  Lees verder >> 16.01.18

Reisverslag - Duitsland
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn werkbezoek aan de HAM 316 in Duitsland. Lees verder >> 28.11.17

Een tweede droevig bericht
Ruim een week na het overlijden van ons erelid Hillie Grashoff moeten we met verslagenheid en droefdheid melden dat ook onze eerste baggerdominee Rinus Grashof is overleden op 30 oktober jl. Rinus was de initiatiefnemer van het pastorale werk voor baggeraars en dijkenbouwers overzee. We verliezen in Rinus en Hillie Grashoff twee inspirerende mensen, die van ondenkbare waarde zijn geweest voor ons werk bij de SPWO. Op dit moment rest ons een laatste groet: Rinus en Hillie, vaya con Dios en à Dieu! 
 De huidige waterbouwpastor - Stefan Francke schreef namens het bestuur en de pastores van de SPWO een In Memoriam.  Lees verder >>. 07.11.17


Een droevig bericht
De SPWO meldt met grote droefheid het overlijden van haar erelid: Hillie Grashoff - Van Vulpen. Zij overleed op 19 oktober 2017. Hillie volgde haar man Rinus Grashoff niet alleen op zijn eerste bezoekreizen als Baggerdominee, maar was ook later voortdurend betrokken bij het pastorale werk overzee. De huidige waterbouwpastor - Stefan Francke schreef namens het bestuur en de pastores van de SPWO een In Memoriam.  Lees verder >>. 30.10.17


Nieuwe Blog Waterbouwpastor over Halloween
Stefan Francke heeft op zijn website weer een nieuw blogbericht geplaatst. Dit keer over Halloween. Lees verder >> 01.11.17

De Waterbouwpastor, een waterrat. . .
Ds. Stefan Francke onthult in zijn laatste blog dat hij een wel heel bijzondere band met het water heeft, namelijk als zeezwemmer .... Hoeveel waterbouwers zouden hem dat nadoen? Lees verder >>  21.08.17
  klik voor vergroting

Baggerdominee sluit Baggerfestival af
Op zondag 2 juli was het 'Volle Bak op zondagmiddag' in Sliedrecht. Met dit bijzondere evenement werd het meerdaagse Baggerfestival afgesloten. Baggerdominee Stefan Francke was gevraagd om samen met een werkgroep een openluchtviering voor de zondagmiddag voor te bereiden en mede uit te voeren. Na de dienst waren vele enthousiaste reacties te beluisteren. Waardoor het niet onwaarschijnlijk is, dat dit evenement een vervolg krijgt. Mooi dat de SPWO zo mee heeft mogen werken aan een prachtig evenement op de oergrond van de waterbouw. Lees verder >>  (foto: Hans van der Aa) 04.07.17
  klik voor vergroting

'Trots op mijn werk'
Veel mensen in de waterbouw zeggen met enige regelmaat: 'Ik ben trots op mijn werk'. Zo ook de waterbouwpastor, die onder deze noemer een bijdrage leverde aan de website 'trots op mijn werk'. Hij vertelt wat zijn werk inhoudt en hoe hij dat ervaart. 'Als predikant ben je normaal gesproken bezig in een relatief klein gebied, namelijk binnen je eigen gemeente. Alles is daar van tevoren gepland, mijn agenda was vaak al weken vooraf ingevuld. Nu leef ik een veel ongeregelder en ongepland leven. Ik weet vaak aan het begin van de week niet hoe de komende dagen eruit zien. Die instelling verandert je als mens. Ik heb moeten leren om op een andere manier met het leven om te gaan. Maar dat is prima gelukt, ik ben hier (in de waterbouw) helemaal op mijn plaats.’, aldus Stefan Francke. Lees verder >> 04.07.16

SPWO - jaarverslag 2016 on line
Alle vaste relaties van de SPWO hebben het jaarverslag 2016 per post ontvangen. Het jaarverslag is nu ook digitaal beschikbaar, lees verder >> 03.07.17